Concept solidariteit.live

met Livestream of een videoreportage als informatieverstrekker

 

Neem het initiatief en wordt een initiatiefnemer op solidariteit.live.

 

Mensen met dezelfde interesses zoeken elkaar spontaan op en verenigen zich. Dat gebeurt op sportief, cultureel en educatief vlak. Maar ook om de behoefte aan sociaal contact te bevredigen en verstrooiing te vinden in elkaars nabijheid.

Vlaanderen kent een rijk verenigingsleven. Stuk voor stuk zijn het mini-bedrijfjes die hun eigen boontjes moeten doppen. Leidinggevenden zijn altijd op zoek naar werkingsmiddelen om de organisatie draaiend te houden.

Doorgaans is men heel creatief om de clubkas te spekken. Alleen dienen er soms kosten aan die het vermogen van de gangbare inkomsten overstijgen. Voor dit doel is solidariteit.live in het leven geroepen.

Solidariteit.live een eigentijds sociaal crowdfundingplatform dat ook nog eens de gelegenheid biedt om de vereniging op een representatieve wijze in de kijker te zetten.

In het bedrijfsleven is crowdfunding niet nieuw. Voor het lokaal verenigingsleven kan dat anders zijn. Met dit gegeven is bij solidariteit.live rekening gehouden. De drempel om een actie te organiseren is heel laag en de begeleiding optimaal.

Het hele concept wordt hierna verduidelijkt. Voor meer concrete informatie kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met Nassen Clement: clement@solidariteit.live of 0476 245510.


Concept

De initiatiefnemer neemt het besluit om een actie te organiseren op solidariteit.live. De initiatiefnemers zijn lid van een erkende organisatie, vereniging of comité.

Elke actie bestaat uit drie delen:

  1. De actie wordt aangekondigd en gepromoot.
  2. De informatiebron van elke actie is een livestream uitzending of een videoreportage.  De livestream of de videoreportage wordt uitgezonden op solidariteit.live. Er wordt informatie verstrekt over het bestaansrecht (wie, wat, waar) van de organisatie/vereniging/comité, toont en verwoord het doel en de reden van de actie (wanneer en waarom).
  3. Donateurs worden uitgenodigd om de actie te steunen met een geldelijke bijdrage. Dit kan tijdens of na de uitzending of zelfs nog  in de weken na de live uitzending (of videoreportage) totdat de actie op solidariteit.live ten einde loopt.

De voorkeur wordt gegeven aan deze drie categorieën:

  • Eenmalige actie, georganiseerd door een comité of actiegroep, voor een noodlijdend persoon, gezin of familie.
  • Eenmalige actie in naam van een vriendenkring, groepering of bedrijf ten gunste van een andere (officiële) actie ten voordele van een goed doel.
  • Eenmalige actie in naam van en ten voordele van een vzw, officieel erkende vereniging of organisatie.

Het initiatief om een actie te organiseren gaat altijd uit van de initiatiefnemer. Dit gebeurd in samenwerking met CLN Producties. De actie wordt samen uitgewerkt, gepland en op de afgesproken dag en uur live uitgezonden op de website van solidariteit.live. Deze website is ook van technologie voorzien om giften/donaties te innen.

Samenwerken met CLN Producties betekent dat u als initiatiefnemer kunt rekenen op de expertise en de livestream dienst van CLN Producties (monitoring, planning en uitvoering).

Giften of donaties worden elektronisch geïnd op de actiepagina van solidariteit.live. Het financiële luik is uitbesteed aan een gespecialiseerde onderneming op vlak van crowdfunding. Deze organisatie noemt Koalect en staat in voor het innen en verwerken van de donaties.

Er zijn geen investeringskosten. Initiatiefnemers kunnen de livestream organiseren zonder enig risico. Enkel is er een procentuele kost op het innen van de donaties. Makkelijker kan echt niet.

De duur van de uitzending situeert tussen de 30 en 90 minuten. De uitzending en de actie blijft een aantal weken na de live uitzending actief op de website (on-demand).

Voor elke aanvraag is wel een aantoonbaar bewijs nodig die de solidariteitsactie rechtvaardigt.

Reserveerbare dag waarop de livestream wordt uitgezonden: de zondagnamiddag geniet de voorkeur.

Voor meer informatie: info@solidariteit.info

Verantwoordelijke uitgever:

CLN Producties

Nassen Clement

Adres

Contact

Afspraak maken

Telefonisch : +32 476 245510

Mailadres:

clement@solidariteit.live