Wat is crowdfunding?

Crowdfunding heeft brede bekendheid verworven in de periode na de financiële crisis van 2008. Eerst als alternatieve financieringsvorm voor ondernemers. Het duurde niet lang of ook de non-profitsector schakelde crowdfunding in om fondsen te werven. Crowdfunding is dus een eigentijdse manier om een organisatie of een vereniging te voorzien van extra werkingsmiddelen. Met crowdfunding gebeurd dat door middel van donaties (giften).

Veel dank is crowdfunding verschuldigd aan de internetmedia. Langs deze kanalen wordt beroep gedaan op “de crowd”, vrij vertaald de menigte of het grote publiek. “Funding” staat voor financiering van iets of iemand. Het spreekwoordelijk gezegde, vele kleintjes maken een groot, staat bij crowdfunding voorop. 

De Belgische wetgeving voorziet twee vormen van crowdfunding:

  1. Financiële crowdfunding.
  2. Niet-financiële crowdfunding.

Financiële crowdfunding is vergunning plichtig en enkel inzetbaar voor commerciële doeleinden. Deze vorm is niet toegelaten op solidariteit.live. Niet-financiële crowdfunding, ook wel sociale crowdfunding genoemd, is strak gereglementeerd, maar niet vergunning plichtig. Deze vorm is uitermate geschikt om fondsen te werven zonder tegenprestatie of zeg maar, om geld te verzamelen in de vorm van giften (donaties).

Zonder werkingsmiddelen kan ook het lokale verenigingsleven niet. Bestuursorganen kennen aan erkende verenigingen wel een jaarlijkse subsidie toe, maar het bedrag is lang niet voldoende om het jaar rond te krijgen. Dus voelt het bestuur zich verplicht om acties te organiseren die meestal vreemd zijn aan de vertrouwde activiteiten van de vereniging. Elk jaar opnieuw moet het bestuur de leden aanmoedigen om tombolaloten, wafels, steunkaarten, kaarten voor een etentje of een ander evenement te verkopen. Dat gebeurd vaak met wisselende gevoelens. Niemand gaat graag al bedelend van deur tot deur.

Het doel van solidariteit.live is om met niet-commerciële crowdfunding middelen te verzamelen op een representatieve wijze. Daarmee wordt bedoeld, een activiteit die eigen is aan het verenigingsdoel. De boodschap wordt verpakt in een mooi verzorgde livestream. Het hele gebeuren vindt online plaats. Uiteraard moeten de mensen uit het verzorgingsgebied van de club of vereniging weten dat er een actie gepland staat. Daarom wordt ieder project (actie) begeleid door een goed opgezette promotiecampagne. De nodige ruchtbaarheid biedt de beste garantie op succes.

Solidariteit.live is een gebruiksvriendelijk concept waarmee u ook nog eens kunt tonen waar uw vereniging voor staat.  Heel eenvoudig om te organiseren, zonder risico of investeringskosten.