Algemene voorwaarden inschrijven op de nieuwsbrief.

Door het inschrijven op deze nieuwsbrief, geef ik mijn uitdrukkelijke toestemming aan CLN Producties, beheerder van solidariteit.live, om de door mij ingevoerde e-mail adres te verwerken.

CLN Producties verbindt er zich toe uw persoonsgegevens met de nodige zorg te behandelen, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten van deze wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Het door u ingevoerde mailadres wordt bijgehouden in het systeem van deze site en enkel tot het gestelde doel van solidariteit.live. De gegevens zullen eerlijk en rechtmatig verwerkt worden en zullen slechts aangewend worden om informatie te delen. De gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden aangewend en zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van deze doeleinden. 

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden. U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens. U heeft tevens de mogelijkheid zich op elk ogenblik uit te schrijven uit onze nieuwsbrief